Перейти до вмісту
Благодійна онлайн-книгарня
Благодійна онлайн-книгарня

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційним пропонуванням ФОП Манілов Юрій Миколайович (інтернет-магазин «https://bookforces.com.ua/»), далі в тексті — «Продавець», оферта дає змогу укласти Договір купівлі-продажу, далі за текстом — «Договір», товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, та розміщує Публічну оферту (пропонування) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://bookforces.com.ua/» (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропонування Продавця (акцептом) визнається електронний договір купівлі-продажу товарів, а також факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

1.3 Продавець забовязується переказати увесь прибуток з продажу книг на Інтернет-сайті (за виключенням витрат, пов'язаних із забезпеченням роботи платформи) як благодійну пожертву у Благодійну організацію «Благодійний фонд «Комон гуд» (надалі – Фонд), який буде розпоряджатись ними відповідно до своєї статутної діяльності, або сприяти посиленню обороноздатності України шляхом безпосереднього надання фінансової допомоги підрозділам Збройних сил України у відповідь на їх письмове звернення. 


Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі визначення:
— «товар» — вживані книги;
— «Інтернет-магазин» — згідно з Законом України «Про електронну комерцію» це засіб для подання або реалізації товару чи послуги через укладання електронної угоди;
— «Продавець» — компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті;
— «Покупець» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;
— «Замовлення» — вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.


Предмет договору

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
— добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
— самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
— оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
— обробка та доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.


Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину та наявний;

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості;

4.3. У разі відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.


Порядок оплати та доставки замовлення

5.1 Варіанти оплати в «Інтернет-магазині»:
— оплата онлайн-карткою;

5.2 Замовлення на товари з індивідуальним гравіруванням приймаються тільки після повної передплати.

Більш детально з порядком оплати та доставки Ви можете ознайомитись у розділі нашого сайту «Оплата та доставка» https://bookforces.com.ua/pages/delivery


Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець має право:
— односторонньо призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:
— своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:
— оформити замовлення в Інтернет-магазині;
— оформити електронний договір;
— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:
— змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
— за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
— за затримку та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
— за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
— за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, ну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особа мзаподія або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.


Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://bookforces.com.ua/

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.


Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Після повернення Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних із доставкою товару Покупцю.

10.4 Товари з індивідуальним гравіруванням поверненню та обміну не підлягають. 


Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним із моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному 6 частиною статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку в разі невиконання однієї зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

Публічна оферта від 17 листопада 2022 року.